Choroby wskazujące na AIDS

Choroby wskazujące na AIDS, choroby wskaźnikowe, zakażenia wskazujące na AIDS, zakażenia oportunistyczne

Grupa schorzeń (zakażenia oportunistyczne, nowotwory oraz zespoły chorobowe związane bezpośrednio z zakażeniem HIV) występująca u osób zakażonych HIV w stadium AIDS.

Choroby te są na tyle charakterystyczne, że pozwalają na rozpoznanie AIDS (czyli również zakażenia HIV) w większości bez konieczności wykonywania badania wykrywającego przeciwciała anty-HIV.

 

Do chorób definiujących AIDS zalicza się:

1. Zakażenia oportunistyczne wskazujące na AIDS:

- bakteryjne, powtarzające się zapalenia płuc, przynajmniej 2 w czasie 12 miesięcy (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- nawracająca posocznica salmonellozowa (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- gruźlica płuc lub pozapłucna

- rozsiane zakażenie Mycobacterium avium (prątki niegruźlicze, atypowe)

- kandydoza przełyku, oskrzeli, tchawicy lub płuc

- zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci

- histoplazmoza pozapłucna (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- kokcydioidomykoza pozapłucna (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- kryptokokoza pozapłucna

- izosporoza (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- kryptosporydioza

- zakażenie Herpes simplex: przewlekłe owrzodzenia, zapalenie płuc, przełyku

- zakażenie wirusem cytomegalii (zlokalizowane poza wątrobą, śledzioną, węzłami chłonnymi)

- toksoplazmoza narządu wewnętrznego

- postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia.

 

2. Nowotwory wskazujące na AIDS:

- mięsak Kaposiego u mężczyzny poniżej 60 r.ż. (gdy powyżej 60 r.ż.- do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- chłoniaki (Burkitta, pierwotny mózgu, immunoblastyczny)

- inwazyjny rak szyjki macicy (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

 

3. Zespoły chorobowe wskazujące na AIDS:

- encefalopatia związana z zakażeniem HIV (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

- zespół wyczerpania spowodowany zakażeniem HIV (jednak do rozpoznania HIV koniecznie trzeba wykonać badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HIV)

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem