Swoistość diagnostyczna badania na HIV

Prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu podczas badania próbek kontrolnych, o których wiadomo z wcześniejszych oznaczeń innymi testami, że nie zawierają poszukiwanej substancji.

100% swoistość testu oznacza, że we wszystkich oznaczonych surowicach od osób niezakażonych, uzyskano wynik ujemny).

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem