Test potwierdzenia na HIV

Badanie pozwalające na potwierdzenie zakażenia HIV wykonywane w przypadku nieujemnego wyniku testu przesiewowego. Do głównych testów potwierdzenia zaliczamy Western Blot lub LIA (line immunoassay). W pierwszym z nich na paskach testowych znajdują się białka HIV-1 uzyskane z lizatu wirusa, natomiast w metodzie LIA są umieszczone syntetyczne polipeptydy i/lub rekombinowane białka wirusowe.

 

Interpretacja wyników testów potwierdzenia dokonywana jest w oparciu o ściśle określone zasady – należy zdać się na wiedzę i kompetencje wykwalifikowanego personel laboratoryjnego i medycznego!!! Obecność przeciwciał dla co najmniej dwóch białek wirusowych, które są produktem genów env (otoczki) i/lub gag (rdzenia) oznacza wynik dodatni – przy czym niezbędnym kryterium jest obecność przeciwciał przeciwko białkom otoczki.

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem