Western blot

Każdy dodatni wynik testu przesiewowego musi zostać potwierdzony tzw. testem potwierdzenia. Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną metodą jest Western blot (WB). Badanie wykonuje się z tej samej próbki krwi i polega ono na selektywnym wiązaniu przeciwciał skierowanych przeciwko różnym antygenom wirusowym. W przypadku zastosowania testu przesiewowego jest możliwe jedynie stwierdzenie obecności przeciwciał (lub antygenu p24 - w zależności generacji testu), zaś w przypadku WB możliwe jest określenie przeciwko którym, konkretnym białkom HIV, zostały wykryte przeciwciała. WB posiada wyższą niż testy przesiewowe swoistość diagnostyczną, ale mniejszą czułość. Bardzo ważne jest to z którymi białkami wiążą się antygeny – stwierdzenie np. reakcji z jednym antygenem wcale nie musi oznaczać zakażenia. Do interpretacji WB służą opracowane przez producenta algorytmy.

BARDZO WAŻNE!!!

Dodatni wynik testu przesiewowego nie oznacza zakażenia, jest jedynie podstawą do wykonania badania testem potwierdzenia WB. ROZPOZNAĆ ZAKAŻENIE MOŻNA TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DODATNIEGO WYNIKU TESTU POTWIERDZENIA.

 

Jeśli istnieje rozbieżność wyniku w teście przesiewowym i WB zazwyczaj zaleca się powtórzenie testu (laboratorium zwykle zaleca, za jaki czas należy ponownie wykonać badanie, często są to 4 tygodnie) lub po skonsultowaniu się ze specjalistą chorób zakaźnych (tylko i wyłącznie wtedy) wykonać testy uzupełniające (np. oznaczenia białka p24 lub metodą PCR – HIV RNA). Badania te umożliwia rozpoznanie zakażenia przed serokonwersją lub też wykluczenie zakażenia – zdarzają się bowiem fałszywie dodatnie wyniki w teście przesiewowym.

Tekst dostarcza Lambda Warszawa.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem