Wynik dodatni badania HIV

Zakażenie HIV może zostać rozpoznane jedynie na podstawie dodatniego wyniku testu potwierdzenie (np. Western Blot). Taki wynik nie oznacza rozpoznania AIDS. Pamiętaj, że zakażenia HIV nie można rozpoznać na podstawie dodatniego wyniku testu przesiewowego!!!

 

Jeśli wynik badania jest dodatni (czyli jesteś zakażony HIV):

- pomimo dobrego samopoczucia oraz braku jakichkolwiek objawów choroby należy zgłosić się do lekarza specjalizującego się w opiece nad osobami zakażonymi HIV (adresy placówek na www.aids.gov.pl w zakładce "Informacje dla lekarzy"), aby wykonać oznaczenia:

• liczby komórek CD4, które przede wszystkim niszczone są przez wirusa, a odgrywają ważną rolę w zachowaniu odporności na infekcje oportunistyczne

• jeśli będzie taka konieczność również poziomu wiremii mówiącej o ilości wirusa w organizmie (mierzonej w liczbie kopii wirusowego RNA w mililitrze krwi)

Liczba komórek CD4 i poziom wiremii są wskaźnikami pomagającymi w podjęciu decyzji o właściwym momencie rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej.

- nie oznacza, że natychmiast powinna być rozpoczęte leczenie antyretrowirusoww – jeśli zakażenie zostało rozpoznane w stadium bezobjawowym, początkowo wizyty u lekarza mają na celu kontrolowanie liczby komórek CD4 i poziomu wiremii.

 

I jeszcze jedna ważna informacja - o swoim zakażeniu nie musisz nikogo informować poza obecnym/obecną partnerem/partnerką seksualnym.

 

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem