Wynik fałszywie ujemny badania HIV

Jeśli od ostatniej sytuacji ryzykownej minęło minimum 12 tygodni i wynik badania jest ujemny oznacza to, że NIE JESTEŚ zakażona HIV (w 100% jest to pewne!). Ze względu na dużą czułość testów nie ma możliwości (po 12 tygodniach) uzyskania wyniku fałszywie ujemnego (czyli nie ma możliwości, że osoba jest zakażona, a wynik badania jest ujemny).

 

Natomiast wynik fałszywie ujemny jest możliwy przed upływem 12 tygodni od ostatniej sytuacji ryzykownej – wynika to z braku w organizmie osoby zakażonej HIV specyficznych przeciwciał anty-HIV1/2 i/lub antygen p24, a nie z wady testu. Jeśli rzeczywiście doszło do zakażenia, powtórzenie badania po upływie 12 tygodni od ostatniej sytuacji ryzykownej, na pewno wykryje przeciwciała anty-HIV1/2 i pozwoli na rozpoznanie zakażenia.

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem