Wynik nieujemny (wątpliwy, nierozstrzygnięty) badania HIV

W przypadku testu przesiewowego wynik nieujemny określa się również jako dodatni, wątpliwy, nierozstrzygnięty. Nie świadczy on wcale o zakażeniu HIV, gdyż istnieją czynniki fałszujące oznaczenie (najprościej mówiąc testy przesiewowe są przeczulone – dają wyniki nieujemne również u osób niezakażonych HIV). Do najczęstszych przyczyn wyniku nieujemnego testu przesiewowego należą:

- występowanie w organizmie przeciwciał reagujących z testem, przeciwciała te mogą pojawiać się m.in. w ciąży (do 12 tygodnia), po przetoczeniu krwi, po transplantacji, w przebiegu kolagenoz, chorób autoimmunologicznych, nowotworowych

- wielokrotne rozmrażanie krwi przed oznaczeniem

- ciężkie choroby wątroby

- niektóre szczepionki, np. przeciwko grypie

- podanie immunoglobulin

Stąd też na podstawie wyniku nieujemnego testu przesiewowego NIGDY nie można rozpoznać u osoby zakażenia HIV. W celu potwierdzenia istnienia zakażenia należy wykonać test potwierdzenia.

 

Całkowicie co innego oznacza wynik wątpliwy w przypadku testu potwierdzenia. Z powodu braku możliwości wykluczenia lub potwierdzenia zakażenia zaleca się powtórzenie badania za od 2 do 4 tygodni. Wynik taki musi być interpretowany ze szczególną ostrożnością. W tym celu jest niezbędna konsultacja z lekarzem/doradcą.

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem