Wynik ujemny badania HIV

Ujemny wynik testu oznacza, że nie wykryto w organizmie osoby badań przeciwciał anty-HIV1/2 (w testach IV generacji również antygenu p24). Antygen p24 standardowo pojawia się w organizmie osoby zakażonej HIV po 2 tygodniach a jego wykrycie staje się niemożliwe po 4 tygodniach. Natomiast przeciwciała anty-HIV1/2 pojawiają się standardowo po 5-6 tygodniach od sytuacji ryzykownej i w organizmie osoby zakażonej są do śmierci. Ze względu na opisywanie pacjentów, u których pojawiały się one dopiero po dłuższym okresie czasu (nawet po 10-11 tygodniach) ustalono, że granicznym czasem, kiedy muszą wystąpić jest 12 tygodni od zakażenia. Stąd też jeżeli od ostatniej sytuacji, która mogła narazić Cię na zakażenie minęło co najmniej 12 tygodni i wynik badania jest ujemny, oznacza to, że nie jesteś zakażony (jest to pewne w 100% i nie trzeba badania powtarzać).

Wynik badania jest informacją dotyczącą osoby, która go wykonała i nie można na jego podstawie wyciągać żadnych wniosków o zakażeniu HIV lub jego braku u partnera seksualnego (zdarzają się sytuacje, kiedy jedna osoba jest zakażona, współżyje bez prezerwatywy z inną osobą i nie dochodzi u niej do zakażenia po wielu miesiącach). Pamiętać należy również, że sam fakt otrzymania wyniku wykluczającego zakażenie nie stanowi ochrony przed zakażeniem w przyszłości.

Tekst dostarcza Stowarzyszenie Podwale Siedem.

Partnerzy kampanii

pozytywnieotwarci.pl
Majestic Media
cd4.pl
Podwale Siedem